17 november 2005

Omdat deze een opmerking had gemaakt

Uit Vrij Nederland van 12 november 2005:



...omdat deze een opmerking had gemaakt. Zou 'hij' hier vermeden zijn omdat je bij eerste lezing verwacht dat 'hij' Holleeder is? De context laat er geen misverstand over bestaan wie zo dom was om een verkeerde opmerking te maken, maar lezers zijn misschien geneigd om 'hij' met de handelende persoon te identificeren, niet met het object. Of is 'deze' hier bewust gebruikt om afkeurenswaardig gedrag afstandelijk en formeel te beschrijven en zo een ironisch effect te bereiken?