16 maart 2006

Dit beneemt je de adem

Uit de Allerhande 3 2006:

terwijl deze inkookt... Hier zul je niet zo snel schrijven 'terwijl die inkookt'. Maar 'deze' is hier ook niet op zijn plek. Het woordje is hier waarschijnlijk gebruikt omdat de schrijver dacht: ik verwijs naar iets dat dichtbij is, dus dan gebruik ik 'deze'. De zin omgooien is nog het beste alternatief: 'Hang niet met je neus boven de pan terwijl de azijn inkookt.'

dit beneemt je de adem... Een mooi voorbeeld van het krampachtige effect van 'dit', een duidelijke afwijking van de spreektaalachtige stijl van de Allerhande. Hier had natuurlijk gewoon 'dat' kunnen staan.